le ry sta té, Lid 1. čes z ví Kris te, vzhlí ží, jenž k to bě, zve te tvář k tvé mu s dů rou, s mys před ol řem tvým ži. A kří s ním kle věr vždy dív ka ně. Zdi sla va,
Skrýt akordy
1.  Lid český   z víry   staleté,
jenž k   tobě, Kriste,   vzhlíží,
s důvěrou,   s myslí   dítěte
tvář zvedá   k tvému   kříži.
A před   oltářem tvým   vždy věrně   kleká s   ním
Zdislava, dívka   Páně.
2.  Přes věky   až po   dnešní den
nám její   příklad září.
Moudrost i   krásu českých   žen
má v   oslavené tváři.
Svých pozemských   pár let   rozvila v   rajský květ
Zdislava, dívka   Páně.
3.  S matkou   i celou   rodinou
čítala v   Boží zvěsti.
Mír plnil   duši nevinnou,
dech domova   a štěstí.
Dnem, nocí,   v každý   čas, vším   promlouval ten   hlas
k Zdislavě,   dívce Páně.
4.  Ten Boží   hlas jí   pověděl
o vlastní   cestě kříže.
Dům opustila,   jak Pán   chtěl,
dál do   hor, k   nebi blíže.
Bídu a   kamení v   chléb lásky   promění
Zdislava, dívka   Páně.
5.  Muž si   jen útlou   dívku bral,
nad ženou   nyní žasne:
hlas tichý,   jenž v   ní zpívá   dál,
sepjaté ruce   krásné,
vše jsou   teď nástroje   pro službu   pokoje
Zdislavě, dívce   Páně.
6.  Matka svých   dětí matkou   všech,
všech potřebných   se stává.
Ne křik   a pláč,   už pouhý   vzdech
v ní   soucit rozžehává.
Prosícím staví   dům od   země k   nebesům
Zdislava, dívka   Páně.
7.  Zdislavo, ženo   z našich   žen,
růžičko požehnaná:
když kdokoliv   z nás   obtížen,
když v   srdci pálí   rána,
skloň se   k nám   ze slávy,   ty hvězdo   Moravy,
Zdislavo, dívko   Páně!
Zpěvník ProScholy.cz 2024