že, ných tě, spo Bo je pro mod sit lit hoj O 1. dva ských dla ry po lid žeh ro ských nit lid jim jdou bou, dřív než jde vze než kost slad z vů říš svě své, le vé. vo ce du plo snít na ky či jsi div dob lás no níš sva vždy teb a ča Jak 6. tak v Ká stá bez nům ni u pří svět slá vy ští i dal dál když pro vo krev ži ta nám za dnů sou ných mrač rač ných. záz prý ští da z tvých
Skrýt akordy
  Vstup
1.  O hojné   požehnání
tě, Bože,   prosit jdou
dva páry   lidských dlaní
spojených modlitbou,
dřív než   nit lidských   rodů
jim svěříš   z vůle   své,
než vzejde   sladkost plodu
na snítce   révové.
2.  Ty, který   jsi Pán   času
a rozmnožitel   dní
i ve   tmách pramen   jasu,
První a   Poslední,
kde dva   jsou ve   tvém jméně,
ty s   nimi slíbils   být.
Rač příslib   věčna denně
do jejich   lásky lít.
Před evangeliem
3.  V objetí   stále užším,
radostný Ježíši,
těm dvěma   blízkým duším
vždy ty   buď nejbližší.
Ať z   písní jara,   léta
i z   mlhy podzimní,
ať ze   všech zvonů   světa
vždy slovo   tvé jim   zní.
Obětní průvod
4.  Na nebi   radost mají
dva strážní   andělé,
když prsteny   si dají
na zemi   manželé.
Tu rozechvělou   chvíli,
jež dny   jim posvětí,
na oltář,   Bože milý,
ti nesou   k oběti.
5.  Co s   ženou muž   si dají
svých srdcí   výměnou,
je obrazem,   jenž tají
tvou lásku   vznešenou.
Jsi pánem   věčné říše,
jsi pastýřem   svých stád:
jdeš pokorně   a tiše
svým ovcím   sám se   dát.
Přijímání
6.  Jak svatebčanům   v Káni
jsi dobré   víno dal,
tak vždy   a bez   ustání
div lásky   činíš dál,
když pro   svět slávy   příští
i za   dnů soumračných
krev života   nám prýští
z tvých   darů zázračných.
Závěr
7.  Vypros jim,   prosíme tě,
ó Matko   bez viny,
jas domku   v Nazaretě,
mír Svaté   rodiny.
Kéž v   manželském tom   svazku
jejž Syn   tvůj posvětil,
rozmnoží lidskou   lásku
o nový   božský díl.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0