Radují se nebesa i zem

Skrýt akordy
1.  Radují se   nebesa i   zem,
k chudým   sestupuje přemocný   Pán,
z lásky   k nám   se stane   dítětem
veškerého stvoření   Pán.
2.  Odkud je   ta radost   veliká?
Že k   nám sestupuje   předobrý Pán!
Brány k   srdcím tiše   odmyká
veškerého stvoření   Pán.
3.  Hvězda nad   betlémskou jeskyní
zpívá, že   přichází zářivý   Pán,
každou tmu   že světlem   učiní
veškerého tvoření   Pán.
4.  Ze smrti   se vzbuďte,   pastýři,
pro své   ovečky jde   pečlivý Pán.
Spravedlnost Otce   usmíří
Spasitel a   jediný Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024