Veliká je novina

Skrýt akordy
1.  Veliká je   novina,
co sám   Bůh nám   hlásá:
Že vzchází   od Syna
všem lidem   spása.
Radost, pokoj   s námi!
Horami a   pustinou
spěchali z   dáli
za Boží   novinou
tři svatí   králi.
Radost, pokoj   s námi!
2.  A my   taky putujem
za poselstvím   spásy,
z něho   se radujem
pro věčné   časy.
Radost, pokoj   s námi!
Jak pastýřům   v Betlémě
nám anděl   zpívá
slavně a   tajemně
ta slova   živá:
Radost, pokoj   s námi!
Zpěvník ProScholy.cz 2024