Ludvík Holain

autor
O autorovi
1843-1916, farář ve Slavoníně u Olomouce; skladatel chrámové hudby, zvl. varhanních doprovodů. Uspořádal kancionál Plesy duchovní, Brno 1883, a Průvod varhan k Úplnému kancionálu, Olomouc 1887.
Zpěvník ProScholy.cz 2024