Matěj Václav Šteyer

autor
O autorovi
(1630-1692), jezuita. Vydal Kancionál český, Praha 1683, rozmnožený 1687 až 6. vyd. 1764. Nejrozšířenější a nejvlivnější katolický barokní kancionál.
Autorské písně
Aj, růže rozvila se
Aj, slyšte z nenadání
Anděle Boží, strážce můj
Anděle boží, strážce můj
Anděle boží, strážce můj
Anděle boží, strážce můj
Andělský chlebe
Bratři, nad svým vykoupením
Co již dávní proroci
Dárce spásy
Ejhle, přijde Pán
Hlásej píseň veselá
Hořké Páně umučení
Hospodine, mocný Králi
Jak růže krásná
Jakou to vůní dýchá zem
Ježíška vítat pospěšme
Když na kříži pněl Spasitel
Křesťanská duše
Ó Jezu, hoste nebeský
Ó Kriste, pohlédni
Ó Kriste, v tichý postní den
Ó Panno líbezná
Ó pokrme pocestných
Ó veliká Boží milost
Panno blahoslavená
Poděkujme Kristu Pánu
Rosu dejte, nebesa
S námi je Bůh náš
Sióne, již otvírej
Svátosti drahá
Útěcho duše mé
Velikonoční oběti
Veselé vánoční hody!
Všichni Boží vyvolení
Vstal z mrtvých
Vychvalujme vesele
Zavítej k nám, Stvořiteli
Zde nebeská je mana
Zdrávas, hvězdo mořská
Zdrávas, Hvězdo skvoucí
Zpěvník ProScholy.cz 2024