Adam Michna z Otradovic

autor
O autorovi
Rytíř Adam Václav Michna z Otradovic byl český raně barokní básník, hudební skladatel, sbormistr a varhaník. Jeho jméno je známo též ve zjednodušené formě Adam Michna a on sám podepisoval svá díla jako Adamus Wenceslaus Michna de Ottradowicz.
Autorské písně
Boží rodičko (Naděje ssoužených o Panně Mariji)
Buď od nás všech pozdravena
Bůh se nám dnes narodil
Chtíc, aby spal
Cyrile a Metoději
Drahý plode
K Božímu stolu
Marii vyprovázejme
Nové hvězdy nové světlo
Nuž, všichni věrní, vesele
Ó kráso
Ó lásko příliš veliká
O nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Která je to jak denice)
O narození Pána Krista (Děťátku my prozpěvujme)
Ó převeselá novina
O svatém Václavu, patronu a dědici českém
Plesej všechno stvoření
Pověz upřímně
Vánoční rosička (Již jest spadla rosička)
Vánoční roztomilost (Toto malé děťátko)
Velikonoční pasameza (Nyní se vše proměnilo)
Vesel se, nebes Královno
Vítej nám, hoste přemilý
Všichni boží vyvolení
Z nebe posel vychází
Zdráv buď, Chlebe
Překlady
Velikonoční oběti
Zpěvník ProScholy.cz 2023