Adam Michna z Otradovic

autor
O autorovi
1600-1676, Rytíř Adam Václav Michna z Otradovic byl český raně barokní básník, hudební skladatel, sbormistr a varhaník. Jeho jméno je známo též ve zjednodušené formě Adam Michna a on sám podepisoval svá díla jako Adamus Wenceslaus Michna de Ottradowicz. Varhaník v Jindřichově Hradci. Vydal soubory Česká mariánská muzika, Praha 1647, Loutna česká, Praha 1653 a Svatoroční muzika, Praha 1661.
Autorské písně
Boží rodičko (Naděje ssoužených o Panně Mariji)
Buď Bohu chvála, dík a čest
Buď od nás všech pozdravena
Bůh se nám dnes narodil
Chtíc, aby spal
Cyrile a Metoději
Drahý plode
Již nese světu jitřenka (melodie B4)
K Božímu stolu
Marii vyprovázejme
Nové hvězdy nové světlo
Nuž, všichni věrní, vesele
Ó kráso
Ó lásko příliš veliká
O nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Která je to jak denice)
O narození Pána Krista (Děťátku my prozpěvujme)
Ó převeselá novina
O svatém Václavu, patronu a dědici českém
Plesej všechno stvoření
Pověz upřímně
Přesvatý Bože v Trojici (melodie B3)
Vánoční rosička (Již jest spadla rosička)
Vánoční roztomilost (Toto malé děťátko)
Velikonoční pasameza (Nyní se vše proměnilo)
Vesel se, nebes Královno
Vítej nám, hoste přemilý
Všichni Boží vyvolení
Z nebe posel vychází
Zavítej k nám, Stvořiteli
Zdráv buď, Chlebe
Překlady
Velikonoční oběti
Zpěvník ProScholy.cz 2024