Plesej všechno stvoření

3472

Autor: Adam Michna z Otradovic
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Plesej, všecko   stvoření,
tvůj Pán   dnes z   mrtvých vstal,
buď konec   zarmoucení,
již smutný   čas přestal,
minulo trápení,
čas jest   obveselení,
plesej a   radůj se.
Svatí patriarchove,
plesejte radosti,
věrní Boži   slouhove,
vyjděte z   temností.
Čeho jste   žádali,
šťastně jste   dočekali,
přišlo k   vám spasení.
Plesejte, andělove,
nebeští měšťané,
zarmuťte se,   ďáblove,
pekelní katané,
Kristus svět   vykoupil,
peklo šťastně   obloupil,
vězně vysvobodil.
Radůjte se,   nebesa,
otvírejte brány,
nebeský ráj   ať plesá,
Kristus, vítěz   slavný,
nové z   pekla vede
měšťany, k   vám přivede
do věčné   radosti.
Ó nebeské   slunýčko,
svítiž dnes   jasněji,
krásné nebes   očičko,
patříž veseleji:
radůj se   z vzkříšení,
jenžs truchlilo   z trápení
Stvořitele tvého.
Radůjte se,   ó lidé,
neb váš   Vykupitel
učiníl konec   bídě,
kterouž had   nepřítel
na vás   byl uvedl,
když Adama   podvedl,
vás všecky   zavedl.
Radůj se   všecka země,
povětří i   moře,
zemské i   mořské plémě,
nechej všeho   hoře,
vítej Pána   tvého,
dnes z   mrtvých vzkříšeného,
vítěze slavného.
Veselte se,   ptáčkove,
prozpěvůjte sladce,
k radosti   opravdové
vzbuďte lidské   srdce,
z zelené   větvičky
pějte líbé   písničky
k slávě   Krista ctného.
Zpěvník ProScholy.cz 2024