Schola od sv. Mikuláše Znojmo

autor
Interpretace písní
Až budu ze země vyvýšen
Až se Kristus ukáže
Blahoslavení milosrdní (sv. Václav – communio)
Blahoslavit mě budou všechna pokolení
Boží rodičko (Naděje ssoužených o Panně Mariji)
Hle, já jsem s vámi po všechny dny
Kdo jí mé tělo a pije mou krev
Kriste, rozkoši andělská
Modlitba ke sv. Michaeli, archanděli (Svatý Michaeli)
Moje oči uviděly
Nechte děti přijít ke mně (Antifona k přijímání dětí)
Nikdo tě neodsoudil, ženo?
Ó převeselá novina
Ó veliká Boží milost
Oběti velikonoční (Velikonoční sekvence)
Oslava Boha Stvořitele
Píseň sv. Františka (Buď veleben, Františkova sluneční píseň)
Plesej všechno stvoření
Prameni světla, Kriste (Kriste, prameni světla)
Slovo Páně šířilo se po celé krajině
Všichni byli naplněni Duchem Svatým
Zdrávas, hvězdo mořská
Zpěvník ProScholy.cz 2024