Slovo Páně šířilo se po celé krajině

3006

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
1.  Když Hospodin   přiváděl siónské   zajatce,
byli jsme   jako ve   snách.
Tehdy byla   naše ústa   plná smíchu
a náš   jazyk plný   jásotu.
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
2.  Tehdy se   říkalo mezi   pohany:
„Velkou věc   s nimi   udělal Hospodin!“
Ano, velkou   věc s   námi udělal   Hospodin,
naplnila nás   radost.
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
3.  Hospodine, změň   náš osud,
jako se   mění údolí   na jihu   země.
Kdo sejí   v slzách,
žnout budou   s jásotem.
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
4.  Vycházejí s   pláčem,
když nesou   semeno k   setí:
přijdou však   s jásotem
a přinesou   své snopy.
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Slovo Páně   šířilo se   po celé   krajině.
Zpěvník ProScholy.cz 2024