Oběti velikonoční (Velikonoční sekvence)

4027

Originál: Victime paschali laudes
Autor neznámý,
autor překladu neznámý

Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Oběti velikonoční,
křesťané, chválu   vzdejme.
Beránek spasil   ovce:
Kristus nevinný   za nás   hříšné
zas usmířil   svého Otce.
Smrt a   život se   střetly,
podivný souboj   svedly:
Pán žití   usmrcen, vládne   živý.
Marie, kams'   ráno šla?
Řekni nám,   cos' viděla?
Prázdný hrob   Krista živého
a slávu   zřela jsem   vzkříšeného,
anděly svědčící,
roušku, šaty,   ležící.
Vstal Kristus,   moje naděje,
jde před   vámi do   Galileje.
Že vstal   Kristus slavně   z mrtvých
to je   zcela jisté.
Smiluj se   nad námi,
vítězný Kriste!
Amen. Aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024