Skrýt akordy
R:  Nikdo tě   neodsoudil, ženo?   Nikdo, Pane.   Ani já   tě neodsuzuji.   Jdi a   od nynějška   už nehřeš!
1.  Šťastný je   ten, komu   byla odpuštěna   nepravost,
jehož hřích   je přikryt.
Šťastný je   člověk, kterému   Hospodin nepřičítá   vinu,
v jehož   duši není   klamu.
R:  Nikdo tě   neodsoudil, ženo?   Nikdo, Pane.   Ani já   tě neodsuzuji.   Jdi a   od nynějška   už nehřeš!
2.  Dokud jsem   mlčel,
chřadly mi   kosti v   mých ustavičných   nářcích.
Vyznal jsem   se ti   ze svého   hříchu,
svou nepravost   jsem nezatajil.
R:  Nikdo tě   neodsoudil, ženo?   Nikdo, Pane.   Ani já   tě neodsuzuji.   Jdi a   od nynějška   už nehřeš!
3.  Řekl jsem:   „Vyznám se   Hospodinu ze   své ničemnosti.“
A tys   odpustil, co   jsem zavinil   hříchem.
Poučím tě   a ukážu   ti cestu,   kudy máš   kráčet,
poradím ti,   budu tě   mít stále   na očích.
R:  Nikdo tě   neodsoudil, ženo?   Nikdo, Pane.   Ani já   tě neodsuzuji.   Jdi a   od nynějška   už nehřeš!
4.  Bezbožný má   hodně bolestí,
milosrdenství však   obklopuje toho,   kdo doufá   v Hospodina.
Radujte se   z Hospodina   a těšte   se, spravedliví,
jásejte všichni,   kdo jste   upřímného srdce.
R:  Nikdo tě   neodsoudil, ženo?   Nikdo, Pane.   Ani já   tě neodsuzuji.   Jdi a   od nynějška   už nehřeš!
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a navěky   věků. Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024