Skrýt akordy
  Blahoslavení milosrdní,   neboť oni   dojdou milosrdenství.
Blahoslavení tvůrci   pokoje, neboť   oni budou   nazváni Božími   syny.
1.  Nehněvej se   na ty,   kdo páchají   zlo,
nezáviď těm,   kdo páchají   nepravost.
Doufej v   Hospodina a   čiň dobro,
pak budeš   přebývat v   zemi a   těšit se   klidu.
2.  Lepší je   troška, kterou   má spravedlivý,
než velké   bohatství bezbožníků.
Hospodin pečuje   o život   bezúhonných,
dědictví jejich   přetrvá věky.
3.  Nebudou zahanbeni   v dobách   neštěstí,
nasytí se   ve dnech   hladu.
Hospodin dává   krokům člověka   sílu,
má zalíbení   v jeho   životní cestě.
Chraň se   zlého a   čiň dobré
a přežiješ   věky.
4.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024