P. Josef Hrdlička

autor
O autorovi
nar. 1942, emeritní biskup olomoucké arcidiecéze, autor, překladatel a upravovatel duchovních textů
Autorské písně
Aleluja, církev zpívá
Bože všemocný a vlídný
Buďte bdělí
Čekáme příchod
Chléb a víno
Chvalte Pána, chvalte Pána (Žalm 136)
Chvalte Pána, všichni lidé
Den krátký je, noc dlouhá (Adventní hymnus)
Dobře je nám s Tebou, Pane
Hlas v nebi volá
Hledám, kde bydlíš, Pane
Jdu k Božím dveřím
Jeden Pán, jedna víra
Jsi s námi, Máří Magdaléno
Kdo věří, není sám!
Kéž bych měl křídla
Kolik svatých zdobí nebe
Můj Pán radost dá
Můj probuzený život (Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.)
Nad Betlémem svítí hvězda
Ó Bože, radostný náš zpěv
Otvírejte brány Kristu (Hymnus k svatému Janu Pavlu II.)
Pane, chci být jako ty
Pas beránky (píseň k duchovním pastýřům)
Pojď, zvěstuj
Přijď, Pane, k nám
Prolom nebesa (Adventní píseň)
Radostnou píseň Boží lid
Radujme se, bratři
Rozsévač
Stále, stále
Tak Bůh miloval svět
V ten den, kdy Pán
Vezmi si, Pane
Vím, že slovo Tvé
Volá hlas
Voláme k tobě, svatý Floriáne
Všichni jsme děti, děti Boží
Vzývej, církvi, svého kněze Jana
Zpěvník ProScholy.cz 2024