P. Josef Hrdlička

autor

Autorské písně
Aleluja, církev zpívá
Buďte bdělí
Čekáme příchod
Chléb a víno
Chvalte Pána, chvalte Pána
Chvalte Pána, všichni lidé
Den krátký je, noc dlouhá (Adventní hymnus)
Dobře je nám s Tebou, Pane
Hlas v nebi volá
Hledám, kde bydlíš, Pane
Jdu k Božím dveřím
Jeden Pán, jedna víra
Kdo věří, není sám!
Kolik svatých zdobí nebe
Můj Pán radost dá
Můj probuzený život (Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.)
Ó Bože, radostný náš zpěv
Otvírejte brány Kristu (Hymnus k svatému Janu Pavlu II.)
Pane, chci být jako ty
Pojď, zvěstuj
Přijď, Pane, k nám
Prolom nebesa (Adventní píseň)
Radostnou píseň Boží lid
Radujme se, bratři
Rozsévač
Stále, stále
Tak Bůh miloval svět
V ten den, kdy Pán
Vezmi si, Pane
Vím, že slovo Tvé
Volá hlas
Všichni jsme děti, děti Boží
Vzývej, církvi, svého kněze Jana
Zpěvník ProScholy.cz 2022