Skrýt akordy
1.  E Buďte bdělí,   A 2 Ježíš praví,   Db m šťastný ten,   kdo   H bdí,
Gb m příklad panen   H prozíravých,   A ať vás   povzbudí.
H Připravme i   A my své   lampy,   H bije ho A di H na,
E k bdění   lásky   Db m procitněme,   H slavnost začí A ná.
2.  E Kdo má   olej   A 2 do zásoby   Db m nemusí se   H bát,
Gb m Ježíš umí   H svými slovy   A plamen rozdmýchat.
H On mi   stále   A má co   říci,   H a já   pro A sím   H jen:
E Neuhas knot   Db m doutnající,   H než noc   přejde   A v den.
3.  E V Božím   poli   A 2 ke žni   zraje   Db m koukol s   pšeni H cí.
Gb m Co jsem   já, kam   H patřím, Pane?,   A zní hlas   kající.
H Chléb a   víno   A vyjadřují   H touhu du A še   H mé:
E Chci být   zralým   Db m zrnem pro   chléb   H k věčné   hosti A ně.
4.  E Bohatý stůl   A 2 plný darů   Db m prostřels dětem   H svým;
Gb m šťastný koho   H k hodům   lásky   A pozve Boží   syn.
H Vyjděte vstříc   A ženichovi!,   H nocí vo A   H hlas.
E Přistup, komu   Db m plamen hoří,   H vzdal se   komu   A zhas.
5.  E Všude tam,   kde   A 2 trpí, strádá,   Db m nemocný náš   H svět,
Gb m dej, ať   done H sem tě,   Pane,   A jako lék   a chléb.
H Ty jsi   řekl:   A Podle lásky   H svět nás   roz A poz H ná;
E pomoz církvi   Db m putující,   H církvi vítěz A né.
6.  E Na své   bratry   A 2 zadlužené,   Db m Kriste pohlé H dni,
Gb m v knize   živo H ta až   přečteš   A stranu poslední.
H Marantha,   A v plné   slávě   H sestup, Pa A ne,   H již,
E tvorstvo sténá   Db m nedočkavě, až   je ob H no A víš.
Zpěvník ProScholy.cz 2023