Chvalte Pána, všichni lidé

li ni dé, te 1. Chval všich na, te chval na, vel cí, ma vej me, zpí ho pří chod tej me. všich ni li je dé,
Skrýt akordy
1.  Chvalte Pána,   všichni lidé,
velcí malí,   zpívejme,
chvalte Pána,   všichni lidé,
jeho příchod   vítejme. /:   Aleluja :/
2.  Ty jsi,   Pane, přítel   dětí,
ty jsi   náš a   my jsme   tví,
jdeme s   tebou a   ty s   námi
do Božího   království. /:   Aleluja :/
3.  Pane, ty   máš všechny   klíče
ke všem   srdcím dětí   svých,
kde se   šíří tvoje   láska,
mizí sváry,   zlo a   hřích. /:   Aleluja :/
4.  Ty nám,   Pane, dáváš   radost,
dej, ať   s námi   zůstane,
kdo tě   potká a   je smutný,
ten ať   plakat přestane.   /: Aleluja   :/
5.  Vše, co   dýchá, ať   ti zpívá,
kdo má   sluch, ať   naslouchá,
kdo má   oči, ať   se dívá
na tvá   díla úžasná.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0