křest po ra, je den nás, Pán, den Je jed 1. na me Kris sly ší hlas: tův ří tvo me no lo, jed ve ty jak no, mně, če, Ot jsou jed ze so ta, mě. jsou svě svět lem
Skrýt akordy
1.  Jeden Pán,   jedna víra,   jeden křest   pojí nás,
tvoříme jedno   tělo, slyšíme   Kristův hlas:
Otče, ať   jsou jedno,   jak ty   ve mně,
ať jsou   světlem světa,   solí země.
2.  Pomáhej, Duchu   lásky, odpouštět   a jít   vstříc,
pomáhej, Duchu   pravdy, poznávat   stále víc,
že je   Kristus jeden,   nerozdělen,
že je   hlavou církve   a my   tělem.
3.  Církev tvá   ať se   stane domovem   lidem všem,
místem, kde   jsme si   blízcí v   Ježíši, bratru   svém,
kde se   svátek lásky   stále světí,
kde se   sdílí všechny   Boží děti.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0