mou svo nu bo du, mi si, Vez 1. všech ne, Pa ne mám, mou. Nic co bych měť i ro pa li zum i vše to cím vra ne při jal te be, od s dů vra vše cím rou. s dů rou, to
Skrýt akordy
1.  Vezmi si,   Pane, všechnu   mou svobodu,
paměť i   rozum i   vůli mou.
Nic nemám,   co bych   nepřijal od   tebe,
/: tobě   vše vracím   s důvěrou.   :/
2.  Nalož s   tím, Pane,   zcela dle   vůle své,
kéž jen   tvou milost   a lásku   mám.
O to   jen prosím,   o nic   víc nežádám.
/: Amen,   můj Pane,   staň se   staň. :/
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0