Ži vá: kev zpí je, ži je, A 1. le cír lu ja, ne srd ce du vá, ži Pán! ži Kří je dveř Vchá mi zam če koj vám! Po vo lá: ran. svých je pět Kde jdou ka zu mi, u čí ne mi krá po dva, s ni tře on po ne znán. ja, znán, le lu a
Skrýt akordy
  VSTUP
1.  Aleluja, církev   zpívá: Žije,   žije, žije   Pán!
Křísí srdce   neduživá, volá:   Pokoj vám!
Vchází dveřmi   zamčenými, ukazuje   pět svých   ran.
Kde jdou   dva, on   třetí s   nimi kráčí   nepoznán, aleluja   nepoznán.
PŘED EVANGELIEM
2.  Srdce se   jim rozhořelo,   když jim   Písma vykládal,
pookřál hned   duch i   tělo. lehčeji   šli dál.
Když na   cestu stíny   padnou, Pane,   kéž tě   uslyším,
duši skleslou,   těžkopádnou oživ   slovem svým,   aleluja, slovem   svým!
OBĚTNÍ PRŮVOD
3.  Nevíte, že   hrůzy smrti   musel zkusit   Boží Syn,
aby vešel   do své   slávy a   vy spolu   s ním?
Ty jdeš   naší cestou   s námi,   i my   tvou chcem,   Pane, jít.
Nezastaví pekla   brány svatý   Boží lid,   aleluja, Boží   lid.
PŘIJÍMÁNÍ
4.  A když   došli k   cíli cesty,   Pan se   nechal pozvat   dál,
poznali ho   učedníci, chléb   když rozlámal.
Mrtvý žije,   zcela jistě,   je to   on, Pán   vzkříšený!
Přijď i   sem a   stoluj, Kriste,   s námi   se všemi,   aleluja, se   všemi!
ZÁVĚR
5.  Když Pán   zmizel, oni   vstali a   šli hlásat   lidem všem:
Ježíš žije   a je   s námi,   chval ho   celá zem!
Dnešní svět   o tobě   neví, jak   tě, Pane,   představím?
Víc než   ústy, líp   než slovy   celým žitím   svým, aleluja,   žitím svým.
Zpěvník ProScholy.cz 2023