Chvalte Pána, chvalte Pána

na, te vždyť je te Chval 1. na, chval vel di ko vy. bro ti vý, do čí mo tvůr nik stá pře dy ne vá. lás ho ka Je ná, je věč
Skrýt akordy
1.  Chvalte Pána,   chvalte Pána,   vždyť je   dobrotivý,
tvůrčí mocí   koná velké   divy.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
2.  Chvalte Pána,   chvalte Pána,   stvořil zem   i nebe,
tichým hlasem   volá mne   i tebe.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
3.  On je   tvůrce, on   je tvůrce   velehor i   moří,
k jeho   slávě celý   vesmír hoří.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
4.  Zná své   dítky, zná   své dítky   v každém   pokolení,
vodí pouští   k zaslíbené   zemi.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
5.  V jeho   síle, v   jeho síle   nad zlem   vítězíme,
u něj   skvělé dědictví   nám kyne.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
6.  Dá nám   jísti, dá   nám píti,   všechny tvory   živí,
chvalte Pána,   vždyť je   dobrotivý.
Jeho láska   je věčná,   nikdy nepřestává.
Zpěvník ProScholy.cz 2023