Ó Bože, radostný náš zpěv

Skrýt akordy
1.  Ó Bože,   radostný náš   zpěv
zněj ke   tvé cti   a chvále!
Tys povolal   nás k   životu,
jsi s   námi neustále.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
2.  Ty voláš   lidi do   služeb,
aby svět   utvářeli.
V radosti,   bídě, úzkostech
tvou pomoc   nacházeli.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
3.  Též Richard   Henkes, věrný   kněz,
svou sílu   čerpal z   Tebe,
svědectví pravdy   vydával,
v čas   pekla šířil   nebe.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
4.  Zatčen, v   nelidských útrapách
s na   smrt odsouzenými
těšil je   Boží útěchou,
příkladem, slovy   svými.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
5.  Žil z   tvého Slova,   rozdával
lásku a   požehnání,
ukázal cestu   také nám
hodnou následování.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
6.  Dopřej nám,   ať v   tvé milosti
žijeme dle   tvé vůle,
vypros sílu   a rozhodnost,
kde deptá   zlo a   zvůle.
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
7.  S radostí,   Bože, zpíváme:
Buď milován   a chválen,
ty, nejvýš   svatý, velký   Bůh,
navěky věků!   Amen!
Buď milován   a chválen.   Aleluja.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0