Misericordes sicut Pater (Hymnus pro Svatý rok milosrdenství)

Skrýt akordy
R:  C m Miseri Ab cordes   B 4 sic B ut   Eb Pater!   Ab
Miseri F m cordes   G 4 sic G ut   C m Pater!
1.  C m Díky vzdávejme   C m 7 Otci, že   je   D dim /C dobrý,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Utvořil svět   a   Ab /C moudře stvořil   B zemi,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m On vede   svůj   C m 7 národ cestami   D dim /C dějin,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m On odpouští   a   F m /Ab vítá své   B děti,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
2.  C m Díky vzdávejme   C m 7 Synu, který   je světlem   D dim /C národů,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m On nás   miluje srdcem   Ab /C z masa   a   B krve,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Od něj   vše dostáváme   a   C m 7 jemu vše   daru D dim /C jeme,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Srdce otvírá   těm, kdo   F m /Ab mají hlad   a   B žízeň,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
3.  C m Prosme též   C m 7 Ducha o   sedm svatých   D dim /C darů,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Pramen je   všeho dobra,   Ab /C přelahodná   B útěcha,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m On nám   dává sílu,   C m 7 předávejme ji   D dim /C bližním,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m On je   láska, nad   ničím   F m /Ab nezoufá a   všechno   B vydrží,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
4.  C m Prosme o   pokoj   C m 7 od Boha,   dárce všeho   D dim /C pokoje,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Země očekává   Ab /C radostnou zvěst   B o Králi,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m Radost a   C m 7 odpuštění v   srdci   D dim /C maličkých,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
C m A budou   nová   F m /Ab nebesa i   nová   B země,
C m in ae Ab t B er Eb num mi C m seri F m cor F m /Ab dia   G 4 ei G us.
 
Zobrazit notové zápisy
Dostupné nahrávky a videa
SoundCloud
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0