Skrýt akordy
1.  Poru D čil Bůh   kdysi   A pustým pláním,   G aby rodi D ly,   A
po ze D mi nás   rozsel   A ze svých   dlaní   G jako   A obi D lí.
Jako   E m rozsévač nás   H m rozsel všude   G na kulatou   A zem,
ví o   D všem, co   bylo,   A je a   bude,   G čeká   A na skli D zeň.
R:  D Chci, Pane,   r G ůst,   D chci vydat   A klasy,
D slovo tvých   G úst   E 7 je slovem   A spásy,
D chci, Pane,   r G ůst a   A dobře   H m vím,
G slovo tvých   D úst je   A sluncem   D mým.
2.  Jedno   D zrno padlo   A na kraj   cesty,   G nevzklíčilo   D však,   A
nevy D dalo žádné   A ratolesti,   G sezo A bl je   D pták.
Jiné   E m padlo na   ská H m lu, kde   trny   G zadusily   A je,
beze   D světla klíček   A nepatrný   G dlouho   A neži D je.
R:  D Chci, Pane,   r G ůst,   D chci vydat   A klasy,
D slovo tvých   G úst   E 7 je slovem   A spásy,
D chci, Pane,   r G ůst a   A dobře   H m vím,
G slovo tvých   D úst je   A sluncem   D mým.
3.  Jenom   D v Boží   půdě   A zrno zraje,   G světlo má   i   D vzduch,   A
úro D da pak   z něho   A veliká je,   G radu A je se   D Bůh.
I když   E m mnohé strasti   H m sužují mě,   v   G Bohu jsem   si   A jist,
že při D nese jednou   A i mé   símě   G stoná A sobný   D zisk.
R:  D Chci, Pane,   r G ůst,   D chci vydat   A klasy,
D slovo tvých   G úst   E 7 je slovem   A spásy,
D chci, Pane,   r G ůst a   A dobře   H m vím,
G slovo tvých   D úst je   A sluncem   D mým.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0