Otvírejte brány Kristu (Hymnus k svatému Janu Pavlu II.)

Skrýt akordy
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
1.  Svědku radostné   zvěsti
všem, kdo   hledají spásu,
poutníku Boží   lásky
na cestách   celým světem.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
2.  Otče všech   mladých lidí,
které posíláš   světu
jako jitřenky   světla,
v nich   den naděje   svítá.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
3.  Svědku prorocké   víry
vyzařující z   tebe,
ve zkouškách   neochvějný
utvrzuješ své   bratry.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
4.  Učil jsi   všechny lidi,
jak je   krásné žít   s Pánem,
v lidské   rodině ctil   jsi
znamení Boží   lásky.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
5.  Nositelem jsi   míru,
hlasatelem jsi   práva,
vyslancem pro   národy
milosrdného Boha.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
6.  V útrapách   svého kříže
moc bezmocných   jsi zjevil,
uč nás,   přátele, bratry,
svědčit o   Boží lásce.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
7.  V Matce   našeho Pána
průvodkyni svou   vzýváš,
z jejích   přímluv k   nám plyne
síla milosti   Boží.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
8.  Otci milosrdnému,
Synu Vykupiteli,
Svatému Duchu   lásky,
v Trojici   ať zní   sláva.
R:  Otvírejte brány   Kristu,
nebojte se   je otevřít,
nebojte se   otevřít dokořán
srdce svá   Boží lásce.
Zpěvník ProScholy.cz 2023