to lik be, tel přá lik sva ne Ko 1. zdo tých ze lých, be jmen ných jde nám vstříc, kých, ma vel ny seb nic. Všech k je di mluv pří pro a z kří ží že Bo Syn, mu ne táh li li ni les ztě by a jej chom ních vlast sil. kaž le pod
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Kolik svatých   zdobí nebe,   tolik přátel   jde nám   vstříc,
velkých, malých,   bezejmenných přímluvců   a prosebnic.
Všechny k   jedinému cíli   táhne z   kříže Boží   Syn,
abychom jej   ztělesnili každý   podle vlastních   sil.
Před evangeliem
2.  V mnohých   duších zrno   slova padlo   v půdu   úrodnou,
dozrálo do   květů, plodů   v sklizeň   mnohonásobnou.
Kéž tvé   slovo zde   a nyní   Boží setbou   stane se,
ať náš   úhor v   pole změní   k slávě   tvé, nám   ke spáse.
Obětní průvod
3.  Ze všech   věků, ze   všech zemí   veliký je   zástup těch,
kteří Kristem   uchváceni, jeho   láskou vzňali   svět.
Slabí jsme   a plní   viny, ty   nás, Pane,   pozvedni,
z kamenů   si probuď   syny, živé   dary obětní.
Přijímání
4.  Jako strom   u vodních   proudů vkořeněný   v živnou   zem,
šťastný, požehnaný   člověk věrný   Pánu v   srdci svém.
Z vláhy   dobra, lásky,   pravdy, které   v tobě   přijímám,
rostli světci,   sloupy víry;   dej, ať   stejný úděl   mám.
5.  V tomto   chlebě život   Boží lidskou   slabost přemáhá,
v něm   je síla   vyznavačů, mučedníků   odvaha.
Dávej nám   ten chléb,   náš Pane,   nasyť zástup   hladových,
na přímluvu   všech svých   svatých rozmnož   počet svědků   svých.
Závěr
6.  Mohli jiní,   mohly jiné,   na každého   čeká Pán;
stopy svatých   září světlem,   také já   jsem povolán.
Ten, kdo   hoří, zapaluje,   svítí, hřeje,   mění svět.
Pro tebe   a tebou,   Kriste, dej   i nám   se rozhořet.
Zpěvník ProScholy.cz 2023