ží, ti Bo kdo je ni 1. Všich ti, jsme ky při ja ru vy co li jsme mla ne z Ot bo stár, co dar, ky z Ot ru vy ky vot ži svůj z lás ko ja z lás ko ja vot dar. ky při ži ja svůj li jsme
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Všichni jsme   děti, děti   Boží,
ať je   kdo mladý   nebo stár,
/: z   Otcovy ruky   přijali jsme
svůj život   jako z   lásky dar.   :/
2.  A Pán   v nás   dovrší, co   začal,
je strážcem   našich kroků   všech.
/: Ve   vlnách času,   v bouřích   zkoušek
je jistý   cíl a   pevný břeh.   :/
Před evangeliem
3.  Blažení plačící   a chudí,
ty bude   těšit Ježíš   sám.
/: Pevněji   obejmou své   kříže
a řeknou:   Vůle tvá   se staň!   :/
4.  Až slovem   plným síly,   moci,
zeptáš se   Pane, vyznám   rád
/: a   odpovím ti   na pozvání:
Tobě chci   žít i   umírat. :/
K udělování pomazání
5.  Skloň se   k nám,   Pane, vztáhni   ruku
k doteku   božské posily.
/: Nad   naší bídou   vyřkni slovo,
po němž   i mrtví   ožili. :/
6.  I já   tě vyhlížím   a volám:
Smiluj se,   Pane, nade   mnou.
/: Olejem   svatým v   pomazání
vtiskni mi   pečeť tajemnou.   :/
Obětní průvod
7.  Kdo nezná   oběť, nezná   lásku,
neobstojí, až   přijde soud.
/: Chcem   živé dary   vlastních srdcí
ti k   proměnění nabídnout.   :/
8.  Všechno, co,   Pane, ještě   zbývá
do plné   míry útrap   tvých,
/: chcem   ve tvé   síle k   spáse světa
na vlastním   těle doplnit.   :/
Přijímání
9.  Den za   dnem míjí   život lidský,
krok za   krokem se   blíží cíl.
/: Večer   své děti   volá Otec
domů, kde   stůl jim   připravil. :/
10.  Jak toužím   jíst a   pít z   tvých darů!
Otvírám srdce,   ústa svá.
/: Kéž   moje duše   tebou roste,
když síly   těla ubývá.   :/
Závěr
11.  Buď dobré   mysli, dcero,   synu,
pevně tě   drží ruka   má.
/: Nezajde   slunce za   tvůj obzor,
nepohltí tě   hrobu tma.   :/
12.  Nekončí život   těm, kdo   věří;
můj Pane,   díky, že   tě znám.
/: V   slabosti naší   zjev svou   sílu,
Ježíši věrný,   pomoz nám!   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024