jsou ti Kdo zde to Hlas 1. vo bi lá: v ne jsou ni? To ti, kdo v bí o lém rou chu sou ho li že ní. při z ve ze chá
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Hlas v   nebi volá:   Kdo jsou   tito zde
v bílém   rouchu odění?
To jsou   ti, kdo   přicházejí z   velikého soužení.
2.  Šat vyprali   si v   Krvi Beránka,
za nás   z lásky   prolité,
nyní jako   hvězdy nebe   zaskví se   ve slávě   tvé.
Před evangeliem
3.  Z násilí,   muk a   útrap nesčetných
Bůh je   na trůn   k sobě   vzal,
sám jim   setře slzy   z očí   mučedníků Pán   a Král.
4.  Již nezakusí   bolest, žízeň,   hlad,
Beránek je   bude pást,
u pramenů   vody živé   najdou svoji   věčnou vlast.
Obětní průvod
5.  Hrdinnou oběť   mučedníků všech
s nebem   slaví naše   zem,
ti, kdo   v slzách   zasévali, sklízet   budou s   jásotem.
6.  Velkou věc   s nimi   učinil sám   Bůh,
trýzeň v   jásot proměnil,
z jejich   krve setbu   nebes pro   žeň spásy   připravil.
Přijímání
7.  Komu je   Ježíš poklad   nejdražší,
sama smrt   se mění   v zisk,
z hrůz   a zloby   pozvedá nás   jeho dlaně   vroucí stisk.
8.  Ze stolu   lásky dej   nám jíst   a pít,
stále dávej   nám svůj   chléb,
živ nás   Tělem svým   a Krví,   Boží Synu,   Spáso všech!
Závěr
9.  V úzkostech   bojů odvahu   nám dej,
v křížích,   zkouškách při   nás stůj,
dej, ať   tebe milujeme   víc než   vlastní život   svůj.
10.  Amen! Ať   chvála, sláva,   čest a   dík
vám na   věky věků   zní,
přímluvou nám   pomáhejte, hrdinové   vítězní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024