Vzývej, církvi, svého kněze Jana

Skrýt akordy
1.  Vzývej, církvi,   svého kněze   Jana,
čerpej sílu   z jeho   svědectví,
vždyť on   věrně následoval   Pána
cestou kříže   k slávě   vítězství.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
2.  Přes propasti   dávno zašlých   věků
příběh mučedníka   svědomí
svědčí o   Bohu i   o člověku,
jehož žádná   zkouška nezlomí.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
3.  Nesnížil ses   ke lži   ani zradě,
odoláváš trýzni   mučení,
duch je   silnější než   tělo slabé,
výmluvné je   tvoje mlčení.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
4.  Kéž z   tvých ran   a krve   drahocenné
dary milosti   se rozmnoží,
uč nás   statečnosti, svatý   Jene,
lásce, která   všechno vydrží.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
5.  Odpusť, Pane,   viny dávných   časů,
odpusť nelásku   a rozbroje,
dej, ať   církev, věrná   tvému hlasu,
šíří požehnání   pokoje.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
6.  Kriste, dobrý   pastýři svých   ovcí,
krví mučedníků   probuď nás,
jako ty   jsi jedno   ve svém   Otci,
ať jsme   jedno v   tobě a   ty v   nás.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
7.  Kéž tvůj   pohled vlídně   na nás   patří
a kéž   z modliteb   a obětí
svého lidu,   sester svých   a bratří
tvoří zázrak   příští jednoty.
Zazpívejme s   církví píseň   díků
Janu Sarkandrovi,   mučedníku.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0