Můj Pán radost dá

2255

Autor: P. Josef Hrdlička

Skrýt akordy
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
1.  I poušť   štěstím jásá
a radost   zaplavuje zem,
i v   suché stepi   raší květ,
Pán se   blíží v   jasu svém.
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
2.  On dá   skleslým sílu,
vždyť sám   nad smrtí   zvítězil,
strach zahání,   dá útěchu,
v něm   jsi stále   plný sil.
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
3.  On cesta   je přímá
a všechny   k Otci   dovést má,
kde nebeský   Jeruzalém
Boží dítky   uvítá.
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
4.  On soudce   je přísný
a hněvem   stíhá zlo   a hřích,
zas smiluje   se nad   námi,
zve nás   v zástup   přátel svých.
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
5.  Jsi Pán,   naše spása,
z okovů   lid svůj   vyvádíš,
zrak s   důvěrou tě   vyhlíží,
zda již,   Pane, přicházíš.
R:  Můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
můj Pán   radost dává,
ve chvíli,   kdy přichází.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0