Kriste náš

1798

Autor překladu: P. Josef Hrdlička

Skrýt akordy
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
1.  Chválen buď,   Pane, že   v tento   čas
k hostině   lásky pozval   jsi nás.
Milostí bránu   otvíráš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
2.  Chválen buď,   Pane, jsi   Boží Syn,
odpouštíš hříchy,   zbavuješ vin,
zjevuješ nám   svou vlídnou   tvář,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
3.  Chválen buď,   Pane, chudým   ses stal,
ve všem   krom hříchu   podobný nám,
na dřevě   kříže trůn   svůj máš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
4.  Chválen buď,   Pane darovaný,
zrozený z   lůna čisté   Panny,
v betlémském   chlévě spočíváš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
5.  Chválen buď,   Pane všemohoucí,
úhelný kámen   ve stavbě   jsi,
náš lidský   úděl dobře   znáš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
6.  Chválen buď,   Pane, Pastýři   náš,
ty, který   jménem své   ovce znáš,
za jejich   spásu život   dáš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
7.  Chválen buď,   Pane, nauč   nás nést
do temnot   hříchu radostnou   zvěst,
proměň je   v jas   a slávy   zář,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
8.  Chválen buď,   Pane, víno   a chléb
proměňuješ v   své Tělo   a Krev
a hladovým   je podáváš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
9.  Chválen buď,   Pane, bez   ustání,
uděluj nám   své požehnání,
čeho nám   třeba, nejlíp   znáš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
10.  Chválen buď,   Pane, naděje   práh,
nabízíš sílu,   zaháníš strach,
svěřujem ti   svůj příští   čas,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
11.  Chválen buď,   Pane, od   lidí všech,
již s   námi jdeš   dva tisíce   let.
Kéž s   námi stále   zůstáváš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
12.  Chválen buď,   Pane, jeden   jsi Bůh,
Otec i   Syn i   přesvatý Duch,
dík, že   se k   nám v   své lásce   znáš,
Cesto, Pravdo,   Živote náš!
Amen. Aleluja!   (Maranatha!)*
R:  Kriste náš,   včera i   dnes
a na   věky věků   všech,
ty jsi   Bůh, Spasitel   sám,
vládneš času   i dějinám.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0