Můj probuzený život (Ranní modlitba podle sv. Jana XXIII.)

Skrýt akordy
1.  Můj probuzený   život,
Ježíši, Tobě   patří
a všichni,   které potkám,
jsou tví   a moji   bratři.
2.  Tys všude   konal dobro,
když po   zemi jsi   chodil,
chci tě   dnes následovat,
na lásce   tvé mít   podíl.
3.  Dej, ať   mám pro   bližího
čas, humor,   vlídná slova,
ať ovládám   své vzněty
a odpouštím   vždy znova.
4.  Ať starosti   a tísně
na tebe   duše vloží
a v   mysli, slovech,   činech
hledá vždy   vůli Boží.
5.  Ať s   pomocí tvé   Matky,
kterou vždy   vyslyšíš,
pomohu druhým   k tobě
aspoň o   krůček blíž.
6.  Buď oslaven   a chválen
Otec i   Syn i   Duch,
v jednotě   dokonalé,
náš dobrý,   věčný Bůh.
Zpěvník ProScholy.cz 2024