Čekáme příchod

2253

Autor: P. Josef Hrdlička

Skrýt akordy
R:  Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
1.  Já písní   tě chválím,   ty jsi   radost pravá,
Pane, přijď   a neprodlévej!
Vždyť láska   tvá mi   tolik darů   dává,
Pane, přijď   a neprodlévej!
R:  Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
2.  Když uštván   jsem prací,   starostmi a   shonem,
Pane, přijď   a neprodlévej!
Když víra   slábne, pomoz   mi svým   Slovem,
Pane, přijď   a neprodlévej!
R:  Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
3.  Když bloudím,   jak cizí,   v davu   osamělý,
Pane, přijď   a neprodlévej!
Rozlámej mříže,   odstraň, co   nás dělí,
Pane, přijď   a neprodlévej!
R:  Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
4.  Já toužím   výt čistý   od hříchu   a viny,
Pane, přijď   a neprodlévej!
Dej vstát   v tvé   síle, světlem   zažeň stíny,
Pane, přijď   a neprodlévej!
R:  Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
Čekáme příchod   tvůj, Pane,   přijď a   neprodlévej!
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0