Radostnou píseň Boží lid

Skrýt akordy
1.  Radostnou píseň   Boží lid
dnes o   Anežce zpívá,
k studánce   její spěchá   pít
kde prýští   voda živá.
Darů a   milostí načerpá   v hojnosti,
kdo s   důvěrou ji   vzývá.
2.  Synovec z   rodu Přemysla,
král železný   a zlatý,
není tak   silný jako   ta,
jež žije   život svatý.
Mocnější králů   Král ženichem   jí se   stal,
v plášť   chudoby ji   šatí.
3.  Již jako   on jdeš   mezi lid,
lid nemocný   a prostý,
chléb dáváš   ústům, srdcím   klid,
nejchudší tvůj   stůl hostí.
Službou a   zbožností přes   temné propasti
své doby   stavíš mosty.
4.  Tvůj klášter   jméno Františka
již po   staletí nosí.
Tam dodnes   sestra Anežka
bdí s   námi, Krista   prosí
za církev,   za národ,   za svěží   květ a   plod,
za vláhu   božské rosy.
5.  Anežko, sestro,   nauč nás,
jak láskou   hojit rány,
proměnit svého   žití čas
v světlo   a požehnání,
jímž Boží   království dorůstá   k plnosti.
Na cestě   té buď   s námi!
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0