Kriste, rozkoši andělská

4106

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Kriste, rozkoši   andělská,
pokrme nebeský,
tebe žádá   mysl lidská,
srdce, síly   všecky.
Nad tebe   nic vzácnějšího,
nic není   tebe sladšího,
nic není   lepšího.
2.  Nemůže obsáhnout   tebe
svět svou   širokostí,
tys však   z lásky   k nám   skryl sebe
v maličké   svátosti.
Ó milování   úžasné,
dobrodiní nevídané,
dříve neslýchané.
3.  Před časy   tebe plénkami
Matka obvinula,
teď láska   pod způsobami
chleba, vína   skryla.
Hle, tak   si nás   zamiloval,
že ses   nám sám   za pokrm   dal.
Kdo se   toho nadál?
4.  Ve svátosti   je tělo   tvé
i tvá   krev předrahá,
tu sjednocení   předivné
člověka a   Boha.
Co nevidím,   tomu věřím,
neb žes   tu můj   Pán a   Bůh vím,
a proto   tě zde   ctím.
5.  Popřej nám,   Ježíši milý,
své božské   milosti,
abychom tě   vroucně ctili
v oltářní   svátosti.
Tebe teď   ctíme skrytého,
ať tě   spatříme slavného
v slávě   Otce tvého!
Zpěvník ProScholy.cz 2024