Skrýt akordy
R:  Uhnětl hory   a stvořil   vítr a   svůj úradek   zvěstuje člověku,   působí jitřenku   i temnotu   a kráčí   po výšinách   země; jeho   jméno je   Hospodin, Bůh   zástupů.
1.  Hospodine, náš   Pane, +   jak podivuhodné   je tvé   jméno po   celé zemi,
svou velebností   převýšils nebesa!
Z úst   dětí a   nemluvňat sis   připravil slávu   navzdory svým   odpůrcům,
abys umlčel   pomstychtivého nepřítele.
R:  Uhnětl hory   a stvořil   vítr a   svůj úradek   zvěstuje člověku,   působí jitřenku   i temnotu   a kráčí   po výšinách   země; jeho   jméno je   Hospodin, Bůh   zástupů.
2.  Když se   zahledím na   tvá nebesa,   dílo tvých   prstů,
na měsíc,   na hvězdy,   které jsi   stvořil:
Co je   člověk, že   na něho   myslíš,
co je   smrtelník, že   se o   něho staráš?
Učinils ho   jen o   málo menším   než jsou   andělé,
ověnčils ho   ctí a   slávou,
R:  Uhnětl hory   a stvořil   vítr a   svůj úradek   zvěstuje člověku,   působí jitřenku   i temnotu   a kráčí   po výšinách   země; jeho   jméno je   Hospodin, Bůh   zástupů.
3.  dals mu   vládnout nad   dílem svých   rukou,
položils mu   k nohám   všechno:
ovce i   veškerý dobytek,
k tomu   i polní   zvířata,
ptáky na   nebi a   ryby v   moři,
vše, co   se hemží   na stezkách   moří.
R:  Uhnětl hory   a stvořil   vítr a   svůj úradek   zvěstuje člověku,   působí jitřenku   i temnotu   a kráčí   po výšinách   země; jeho   jméno je   Hospodin, Bůh   zástupů.
4.  Hospodine, náš   Pane,
jak podivuhodné   je tvé   jméno po   celé zemi!
R:  Uhnětl hory   a stvořil   vítr a   svůj úradek   zvěstuje člověku,   působí jitřenku   i temnotu   a kráčí   po výšinách   země; jeho   jméno je   Hospodin, Bůh   zástupů.
Zpěvník ProScholy.cz 2024