Modlitba ke sv. Michaeli, archanděli (Svatý Michaeli)

3185

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Svatý Michaeli,   archanděli, braň   nás
v boji   proti zlobě   a úkladům   ďáblovým.
Kníže nebeského   vojska, svrhni   božskou
mocí, svrhni   božskou mocí   do pekelné
propasti satana   a zlé   duchy, kteří
usilují o   zkázu duší.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024