Skrýt akordy
  Blahoslavit mě   budou všechna   pokolení,
že mi   učinil veliké   věci ten,   který je   mocný.
1.  Velebí má   duše Hospodina
a můj   duch jásá   v Bohu,   mém spasiteli,
Jeho milosrdenství   trvá od   pokolení do   pokolení
k těm,   kdo se   ho bojí.
2.  Mocně zasáhl   svým ramenem,
rozptýlil ty,   kdo v   srdci smýšlejí   pyšně.
Mocné sesadil   z trůnu
a ponížené   povýšil,
3.  Hladové nasytil   dobrými věcmi
a bohaté   propustil s   prázdnou.
Ujal se   svého služebníka   Izraele,
pamatoval na   své milosrdenství,
jak slíbil   našim předkům,
Abrahámovi a   jeho potomkům   navěky.
4.  Sláva Otci   i Synu,
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024