Skrýt akordy
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
1.  Nyní můžeš,   Pane, propustit   svého služebníka
podle svého   slova v   pokoji,
neboť moje   oči uviděly   tvou spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy:
světlo k   osvícení pohanům
a k   slávě tvého   izraelského lidu.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
2.  Hospodin je   veliký,
velmi je   hodný chvály   v městě   našeho Boha.
Jeho svatá   hora, ten   svatý pahorek,
je radostí   celé země.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
3.  Hora Sión,   to tajemné   sídlo Boží,
je městem   velikého krále.
Bůh se   ukázal
v jejích   pevnostech jako   jistá ochrana.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
4.  Jak jsme   to slýchali,
tak jsme   to viděli   v městě   Hospodina zástupů,
v městě   našeho Boha:
Bůh mu   dává věčné   trvání.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
5.  Vzpomínáme, Bože,
na tvé   milosrdenství ve   tvém chrámě.
Jako tvé   jméno, Bože,
tak i   tvá chvála   saná až   na konec
země. Tvá   pravice oplývá   spravedlností.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
6.  Ať se   raduje siónská   hora,
ať jásají   judská města   nad tvými   rozsudky.
Tak veliký   je Bůh,   Bůh náš   navěky, navždy.
On bude   našim vůdcem!
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
7.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Moje oči   uviděly tvou   spásu,
kterou jsi   připravil pro   všechny národy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024