Skrýt akordy
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
1.  Hospodin je   můj pastýř,   nic nepostrádám,
dává mi   prodlévat na   svěžích pastvinách,
vodí mě   k vodám,   kde si   mohu odpočinout.
Občerstvuje mou   duši,
vede mě   po správných   cestách
pro svoje   jméno.
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
2.  I kdybych   šel temnotou   rokle,
nezaleknu se   zla, vždyť   ty jsi   se mnou.
Tvůj kyj   a tvá   hůl,
ty jsou   má útěcha.
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
3.  Prostíráš pro   mě stůl
před zraky   mých nepřátel,
hlavu mi   mažeš olejem,
má číše   přetéká.
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
4.  Štěstí a   přízeň mě   provázejí
po všechny   dny mého   života,
přebývat smím   v Hospodinově   domě
na dlouhé,   předlouhé časy.
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Kdo jí   mé tělo   a pije   mou krev,   zůstává ve   mně a   já v   něm, praví   Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024