Skrýt akordy
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
1.  Bůh povstává,   jeho nepřátelé   se rozptylují,
ti, kdo   ho nenávidí,   prchají před   ním.
Spravedliví se   však radují,   jásají před   Bohem
a veselí   se v   radosti.
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
2.  Zpívejte Bohu,   velebte jeho   jméno,
upravte cestu   tomu, kdo   jezdí na   oblacích,
jeho jméno   je Hospodin,
jásejte před   ním!
Otec sirotků,   ochránce vdov
je Bůh   ve svém   svatém příbytku.
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
3.  Bože, když   jsi vycházel   před svým   národem,
když jsi   kráčel na   poušti,
země se   třásla, také   nebesa vydávala   vláhu před   Bohem,
chvěl se   Sinaj před   Bohem, Bohem   Izraele.
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
4.  Ať je   Pán žehnán   každý den,
nosí naše   břemena, Bůh,   naše spása.
Náš Bůh   je Bohem   spásy,
Hospodin, Bůh,   dává uniknout   smrti.
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
5.  Ukaž, Bože,   svou moc,
tu moc,   Bože, kterou   na nás   vykonáváš!
Bázeň budí   Bůh ze   své svatyně,   Bůh Izraelův,
on dává   sílu a   statečnost svému   lidu. Bůh   buď veleben!
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
6.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Všichni byli   naplněni Duchem   Svatým a   hlásali veliké   Boží skutky.   Aleluja, aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024