Nechte děti přijít ke mně (Antifona k přijímání dětí)

3011

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
1.  Ustavičně chci   velebit Hospodina,
vždy bude   v mých   ústech jeho   chvála.
V Hospodinu   nechť se   chlubí moje   duše,
ať to   slyší pokorní   a radují   se.
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
2.  Velebte se   mnou Hospodina,
oslavujme spolu   jeho jméno!
Hledal jsem   Hospodina, a   vyslyšel mě,
vysvobodil mě   ze všech   mých obav.
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
3.  Pohleďte k   němu, ať   se rozveselíte,
vaše tvář   se nemusí   zardívat hanbou.
Hle, ubožák   zavolal, a   Hospodin slyšel,
pomohl mu   ve všech   jeho strastech.
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
4.  Jak ochránce   se utábořil   Hospodinův anděl
kolem těch,   kdo Hospodina   ctí, a   vysvobodil je.
Okuste a   vizte, jak   je Hospodin   dobrý,
blaze člověku,   který se   k němu   utíká.
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
5.  Bojte se   Hospodina, jeho   svatí!
Těm, kdo   se ho   bojí, nic   nechybí.
Mocní strádají   a hynou   hlady,
nic nechybí   těm, kdo   hledají Hospodina.
R:  Nechte děti   přijít ke   mně a   nebraňte jim,   neboť takovým   patří nebeské   království.
6.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024