Zdrávas, hvězdo mořská

4113

Autor: Matěj Václav Šteyer
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Zdrávas, hvězdo   mořská,
Matko boží   štědrá,
ustavičná Panno,
šťastná nebes   bráno.
2.  Přijímajíc "Ave"
ze rtů   Gabriele,
vrať nám   pokoj pravý,
měníc úděl   Evy.
3.  Rozvaž pouta   vinným,
slepé vyveď   ze tmy,
odvrať od   nás vše   zlé,
vypros všechno   dobré.
4.  Vypros, Matko   naše,
milost od   Ježíše,
neboť on   nám z   nebe
byl dán   skrze tebe.
5.  Panno nejvýš   svatá,
mírná, vlídná,   tichá,
veď nás   cestou ctností,
ať jsme   tiší, čistí.
6.  Uč nás,   Panno čistá,
následovat Krista,
u něho   ať s   tebou,
najdem radost   věčnou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024