Až se Kristus ukáže

3127

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Až se   Kristus ukáže,   budeme mu   podobni,
a proto   ho budeme   vidět tak,   jak je.
1.  Srdce mi   překypuje radostnými   slovy,
přenáším králi   svou báseň,
rydlem zvučného   písaře je   můj jazyk.
Krásou vynikáš   nad lidské   syny,
půvab se   rozlévá po   tvých rtech,
proto ti   Bůh požehnal   navěky.
2.  Svůj bok   si, hrdino,
přepásej mečem,
svou nádherou   a vznešeností
Vyprav se   do úspěšného   boje
za pravdu   a právo,
ať tě   proslaví tvá   pravice.
3.  Šípy máš   ostré,
národy se   ti podrobují,
odvaha králových   nepřátel klesá.
Tvůj trůn,   Bože, trvá   na věčné   časy,
žezlo tvé   vlády je   žezlo nestranné.
4.  Miluješ spravedlnost,
nenávidíš nepravost,
proto tě   Bůh, tvůj   Bůh pomazal   olejem radosti
před tvými   druhy.
Chci tvé   jméno připomínat
všem budoucím   pokolením,
proto tě   národy oslaví   na věčné   věky.
5.  Sláva Otci   i Synu   i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,
i nyní   i vždycky   a na   věky věků   amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024