Skrýt akordy
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
1.  Bůh povstává,   jeho nepřátelé   se rozptylují,
ti, kdo   ho nenávidí,   prchají před   ním.
Zpívejte Hospodinu,   velebte jeho   jméno,
upravte cestu   tomu, kdo   jezdí na   oblacích.
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
2.  Jeho jméno   je Hospodin,
jásejte před   ním!
Otec sirotků,   ochránce vdov
je Bůh   ve svém   svatém příbytku.
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
3.  Vystoupils do   výšin, zajatce   zajals,
vzal sis   lidi jako   dar, i   ty, kteří   nechtějí bydlit   u Hospodina,   Boha.
Ať je   Pán žehnán   každý den,
nosí naše   břemena, Bůh,   naše spása.
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
4.  Náš Bůh   je Bohem   spásy,
Hospodin, Bůh,   dává uniknout   smrti.
Objevuje se   tvůj průvod,   Bože,
průvod mého   Boha, mého   krále, směřující   do svatyně.
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
5.  Ukaž, Bože,   svou moc,
tu moc,   Bože, kterou   na nás   vykonáváš.
Ať pro   tvůj chrám   v Jeruzalémě
přinášejí králové   dary!
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
6.  Pozemské říše,   zpívejte Bohu,
velebte Pána,
který jezdí   po nebesích,   po odvěkém   nebi!
Hle, ozývá   se jeho   hlas, hlas   mocný:
R:  Hle, já   jsem s   vámi po   všechny dny,   až do   konce světa.   Aleluja.
7.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024