Vesel se, nebes Královno

1620

Autor: Adam Michna z Otradovic
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

le a ja, lu sel se, ne no, Ve 1. Krá lov bes le no, a lu ja. tvor ple za sej ru stva ko
Skrýt akordy
1.  Vesel se,   nebes Královno,   aleluja,
zaplesej tvorstva   koruno, /   aleluja.
2.  Ten, jejž   jsi v   klíně chovala,   aleluja,
vpravdě vstal   Kristus, tvá   chvála, aleluja.
3.  Z vítězství   jeho raduj   se, aleluja,
u něho   za nás   přimluv se,   aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2023