O narození Pána Krista (Děťátku my prozpěvujme)

3811

Autor: Adam Michna z Otradovic
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Děťátku my   prozpěvujme,
by pospalo,
všemu světu   vypravujme,
co se   dálo.
Nynej, všeliké   stvoření, nynej,   zpívej,
v tom   nejlepší zalíbení   vždy tvé   mívej.
2.  Panna Syna   porodila,
divné věci!
Panenství však   neztratila,
divné řeči!
Nynej, Panenský   Synáčku, odpočívej,
nynej, všemocný   Panáčku, lehce   zdřímej.
3.  Pastuškové navštívili
svého Pána,
jemu poklonu   činili
hnedky zrána.
Nynej, Panenská   růžičko, kvítku   krásný,
nynej, předrahá   perličko, slunce   jasný.
Zpěvník ProScholy.cz 2024