Zdrávas, Hvězdo skvoucí

Skrýt akordy
1.  Zdrávas, Hvězdo   skvoucí,
Maria žádoucí,
Matko Boží   slavná,
zaslíbená zdávna.
2.  Panna jsouc   vždy čistá,
porodilas Krista,
tím jsi   učiněna,
šťastná nebes   brána.
3.  Utvrď nás   v pokoji,
ať se   lsti nebojí,
zlého satanáše,
bídná mysl   naše.
4.  Vinným odpuštění,
slepým osvícení,
račiž vyprositi,
o nás   péči míti.
5.  Vše zlé   od nás   odvrať,
vše dobré   k nám   obrať,
a nás   nebožátka,
přijmi, jako   Matka.
6.  Dej ať   jsme živi   ctně
a přijdem   bezpečně
před Pána   Ježíše
do nebeské   říše.
7.  Děj se   neskonalá,
Bohu Otci   chvála
i Synu   i Duchu,
až na   věky věků.
Zpěvník ProScholy.cz 2024