V spán noc. ku svém chá noc, 1. Ti sva pře ři šlo to bi no la, i měs pas spát, stád; chá zem, noc li od dáv zdřím půl bdí, ta ží Bo jen lás ka, ta bdí. Bo jen ží ka, lás
Skrýt akordy
1.  C Tichá noc,   přesvatá noc.
G V spánku   G 7 svém   C dýchá zem,
F půlnoc odbila,   C město šlo   spát,
F zdřímli dávno   i   C pastýři stád;
G 7 jen Boží   láska, ta   A m bdí C ,
C jen Boží   G 7 láska, ta   C bdí.
2.  C Tichá noc,   přesvatá noc,
G náhle   G 7 v ní   C jásot zní,
F vstávej, lide   můj,   C tmu z   očí střes,
F v městě   Betlémě   C Bůh zrozen   dnes,
G 7 z lásky   se člověkem   A m stal C ,
C z lásky   se   G 7 člověkem   C stal.
3.  C Tichá noc,   přesvatá noc,
G stín a   G 7 mráz   C vůkol nás,
F v hloubi   srdce však   C Gloria hřmí,
F dík, že   hříšník se   C s důvěrou   smí
G 7 u svaté   Rodiny   A m hřát C ,
C u svaté   G 7 Rodiny   C hřát.
Zpěvník ProScholy.cz 2024