Skrýt akordy
1.  Každé ráno   dostávám
darem nový   den,
budou v   něm růže,
bude v   něm trní,   já vím.
Každý večer   poznávám,
jak byl   naplněn,
Byly v   něm růže,
bylo v   něm trní
a já   si o   něm s   tebou vyprávím,.
s tebou   vyprávím.
Já vím,   ty dny   i s   růžemi a   trním,
já vím,   že sám   je nikdy   nenaplním.
Jen tvá   láska ta   naplňuje každý   den,
jen tvá   láska, ta   naplňuje každý   den.
2.  Kamkoli jsem   ruce vztáh
v proudu   jar a   zim,
chtěl jsem   jen růže
a žádné   trní, já   vím.
Teď vím,   i když   po cestách
růže vysázím,
bez tebe   může vzejít   jen trní.
Ty sám   jsi mého   srdce zahradník,
buď můj   zahradník.
Sám víš,   jak těžce   rodí země   lidi,
sám znáš   tu trpkou   žeň, co   pýcha sklidí.
/: Jen   tvá láska   mě zúrodňuje   každý den.   :/
3.  Nyní k   tobě přicházím
se vším,   cos' mi   dal,
nesu ti   růže,
nesu Ti   trní, já   vím.
Rozumíš mým   nesnázím,
zpěvu slz   i chval.
Všechny mé   růže,
všechno mé   trní
láskyplnou rosou   napájíš,
rosou napájíš.
Jen v   ní, v   té rose,
která nevysychá,
jen v   ní mé   srdce
jako dítě   dýchá.
/: A   tvá láska   mě proměňuje   každý den.   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024