Ejhle, Hospodin přijde (Ejhle, Pán přichází)

2151

Autor: Vít Petrů

Skrýt akordy
  Nápěv podle Kancionálu (101A)
Ejhle, Hospodin   přijde
a všichni   svatí jeho   s ním;
a bude   v den   onen,
světlo velké,   aleluja.
R:  E Ejhle,   A Pán,   E přichází,
A upravte   H 7 jemu cestu.
E Ejhle,   A Pán   E přichází,
lásku   A ne H 7 se   E nám.
1.  E Přináší   Gb světu mír,
A obloha   H 7 září jasem,
E volá E 7   A proro E dim
E skutkem   A na H 7 pl E nil.
R:  E Ejhle,   A Pán,   E přichází,
A upravte   H 7 jemu cestu.
E Ejhle,   A Pán   E přichází,
lásku   A ne H 7 se   E nám.
2.  E Země se   Gb otvírá
A a nebe   H 7 dává rosu,
E přichá E 7   A Hospo E dim din,
E zástup   A sva H 7 tých s   E ním.
R:  E Ejhle,   A Pán,   E přichází,
A upravte   H 7 jemu cestu.
E Ejhle,   A Pán   E přichází,
lásku   A ne H 7 se   E nám.
3.  E Archanděl   Gb Gabriel
A zvěstuje   H 7 Panně zprávu,
E poro E 7   A Ježí E dim še,
E který   A spa H 7   E svět.
R:  E Ejhle,   A Pán,   E přichází,
A upravte   H 7 jemu cestu.
E Ejhle,   A Pán   E přichází,
lásku   A ne H 7 se   E nám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024